Честваме 30 години инженерно съвършенство


През 2020 г. с гордост отбелязваме своята 30-годишнина на международния пазар за интеграция на ИТ / Телекомуникационни системи. Няколко събития през годината ще отбележат тази годишнина и ще просветят нашите клиенти, партньори и приятели в каква посока се насочваме в бъдеще, така че да станем още по-добри и социално отговорни.

Транспортно-комуникационни системи

Реализирайте миграция на приложения към IP в правилния момент Корените на транспортно-комуникационните ...

Мащабни сиренно-оповестителни системи

Мащабните системи за оповестяване са такива, които се използват на национално ниво или обхващат големи ...

Пожароизвестителни системи

Една от нашите основни дейности е свързана с проектиране, доставка и инсталация на адресируеми и ...

Информационна система за пътници

Информационните системи за пътници са важна част от управлението на безопасността на пътните инфраструктури и ...

Предотвратяване на горски пожари

Ключов фактор за предотвратяване на горски пожари е тяхното бързо и ефективно откриване. За да се избегне ...

Микровълнови технологии

Нашата работа е фокусирана към осигуряване на надеждна комуникация на нашите клиенти. Като един от надеждните ...

ЗАЩО ИТА

Проектиране

Проектирането е част от нашите основни дейности, която развиваме от самото създаване на компанията. През ...

Гаранционна поддръжка

Ние извършваме поддръжка на всички системи и решения, които предлагаме за определен гаранционен срок. Ние ...

Управление на мрежова сигурност

Успешните компании знаят, че управлението на мрежата е от съществено значение за осигуряване на адекватна ...

Извънгаранционна поддръжка

За нас е изключително важно когато предлагаме решение на наши клиенти да можем да гарантираме наличност на ...

Орган за контрол от вид "С"

Ние извършваме контрол и оценка на съответствието на електрически уредби и съоръжения съгласно изискванията ...

Център за обучения

Нашата основна цел е да предлагаме надеждни и сигурни решения на нашите клиенти. Ключов фактор за постигането ...

5 минути София

Вижте системите в Софийското метро, промо видео от Камен Воденичаров

Радио базови станции

Радио базовите станции играят важна роля в мобилните радио комуникации. Инсталираните устройства ...

Управление на проекти

Успехът на един проект се базира на правилното му управление. С цел да улесним нашите дейности и да ...

Микровълнови технологии

Ние сме доверен партньор по отношение на изграждане на радиорелейни решения за правителствени организации, ...

Център за данни

Нашата компания е натрупала опит и е готова да удовлетвори потребностите на своите клиенти по отношение ...

Обществени поръчки

Нашият търговски отдел и отдел обществени поръчки имат дългогодишен опит в изготвяне на документация за ...

Автоматизирани цифрови системи за оповестяване

В случай на критична ситуация от особено значение е да се информира не само населението намиращо се в ...