Честваме 30 години инженерно съвършенство


През 2020 г. с гордост отбелязваме своята 30-годишнина на международния пазар за интеграция на ИТ / Телекомуникационни системи. Няколко събития през годината ще отбележат тази годишнина и ще просветят нашите клиенти, партньори и приятели в каква посока се насочваме в бъдеще, така че да станем още по-добри и социално отговорни.

Интеграция на сирени от трети страни към НСРПО

Националната система за ранно оповестяване на република България позволява към нея да се интегрират ...

Пожароизвестителни системи

Една от нашите основни дейности е свързана с проектиране, доставка и инсталация на адресируеми и ...

Център за данни

IT индустрията се променя през годините, като тенденцията е да се предлагат опростени услуги на бизнеса ...

Система за спешни повиквания от превозни средства

ИНТЕЛИГЕНТНО ОБАЖДАНЕ ОТ АВТОМОБИЛ, ИНТЕЛИГЕНТНА ЗАСТРАХОВКА & ИНТЕЛИГЕНТЕН АВТОМОБИЛЕН ПАРК Системите ...

Софтуер за управление на видео системи

Софтуера за видеонаблюдение е важна част от инфраструктурата за наблюдение, която помага на операторите да ...

Телефонни апарати за неблагоприятни атмосферни условия

За да можем да осигурим надеждна комуникация във всякакви атмосферни условия, ние предлагаме здрави телефони, ...

ЗАЩО ИТА

Център за обучения

Нашата основна цел е да предлагаме надеждни и сигурни решения на нашите клиенти. Ключов фактор за постигането ...

Проектиране

Проектирането е част от нашите основни дейности, която развиваме от самото създаване на компанията. През ...

Хостинг (Web, Java, Tomcat)

Доставчик на уеб хостинг услуги с поддръжка на java, tomcat...и дългогодишен опит на пазара Тези услуги се ...

Придобиване на обекти

Работата на една система или един обект зависи от правилния избор на мястото за инсталация на оборудването. ...

Системна интеграция

Системната интеграция е едно от големите предизвикателства за всяка една организация по време на етапите от ...

Разработване на софтуер

Ние имаме опит в сферата на основните технологични стакове и можем да адаптираме вашия продукт така, че да ...

5 минути София

Вижте системите в Софийското метро, промо видео от Камен Воденичаров

Интелигентни конферентни системи

Ние сме доверен партньор по отношение на предоставяне на дискусионни системи за малки конференции с капацитет ...

Център за данни

Нашата компания е натрупала опит и е готова да удовлетвори потребностите на своите клиенти по отношение ...

Поддръжка

Всяка изградена от нас система подлежи на гаранционна или извънгаранционна поддръжка. С цел да гарантираме ...

Интеграция

В качеството си на водещ интегратор, ние сме натрупали значителен опит по отношение на интеграция към вече ...

Автоматизирани цифрови системи за оповестяване

В случай на критична ситуация от особено значение е да се информира не само населението намиращо се в ...

Радио терминали

Нашите лаборатории са оборудвани с необходимата апаратура за предоставяне на цялостни услуги по отношение на ...