Честваме 30 години инженерно съвършенство


През 2020 г. с гордост отбелязваме своята 30-годишнина на международния пазар за интеграция на ИТ / Телекомуникационни системи. Няколко събития през годината ще отбележат тази годишнина и ще просветят нашите клиенти, партньори и приятели в каква посока се насочваме в бъдеще, така че да станем още по-добри и социално отговорни.

Оптични мрежи

Оптична мрежа Ние подпомагаме нашите клиенти през всички аспекти на развитието на една система като ...

Мащабни сиренно-оповестителни системи

Мащабните системи за оповестяване са такива, които се използват на национално ниво или обхващат големи ...

Транспортно-комуникационни системи

Реализирайте миграция на приложения към IP в правилния момент Корените на транспортно-комуникационните ...

MiCollab аудио, Уеб и Видео конференции

MiCollab Аудио, Уеб & Видеоконференции Аудио и видео конференции в едно приложение. Лесно подобряване на ...

Отворени транспортни мрежи - OTN

Миграция към IP в подходящия момент Корените на OTN системите (Open Transport Network) датират от началото ...

XTran

Лидерът, който определя тенденциите в пакетно-базираните транспортни мрежи Линията XTran определя ...

ЗАЩО ИТА

Поддръжка

За да идентифицираме, изолираме и отстраняваме проблеми свързани с повреди на оборудване, машини, софтуер и ...

Оптични технологии

Ние предлагаме редица услуги свързани с осигуряване на оптична свързаност. Нашите екипи са обучени да ...

Придобиване на обекти

Работата на една система или един обект зависи от правилния избор на мястото за инсталация на оборудването. ...

Хостинг (Web, Java, Tomcat)

Доставчик на уеб хостинг услуги с поддръжка на java, tomcat...и дългогодишен опит на пазара Тези услуги се ...

Инсталация на сензори в асфалт или бетон

Поставянето на индуктивни сензори в асфалт или бетон изисква прецизност, специални инструменти и добра ...

Разработване на софтуер

Ние имаме опит в сферата на основните технологични стакове и можем да адаптираме вашия продукт така, че да ...

5 минути София

Вижте системите в Софийското метро, промо видео от Камен Воденичаров

Обществени поръчки

Нашият търговски отдел и отдел обществени поръчки имат дългогодишен опит в изготвяне на документация за ...

Радио терминали

Нашите лаборатории са оборудвани с необходимата апаратура за предоставяне на цялостни услуги по отношение на ...

Оптични мрежи

Ние разполагаме с:  Сертифициран техник оптични мрежи (CFOT); Сертифициран инсталатор оптични ...

Микровълнови технологии

Ние сме доверен партньор по отношение на изграждане на радиорелейни решения за правителствени организации, ...

Инсталация

Нашият екип от инсталатори и полеви инженери са доказали своите умения и професионализъм при извършване на ...

Индустриална термография

Диагностика на моментното техническо състояние на машини и съоръжения; Заснемане с ...